Beste dorpsbewoners,

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers, zonder vrijwilligers is het voor ons moeilijk om het dorpshuis draaiende te houden, dus geef je op bij een van de bestuursleden of mediakanalen. Je kunt daarbij denken aan de volgende taken:

- schoonmaak

- activiteiten organiseren

- bardienst tijdens activiteiten

- koffie/ thee schenken bij vergaderingen, begrafenissen

- klaarzetten van de zaal bij gelegenheden, bijv. begrafenissen

Wij hopen op jullie begrip en natuurlijk jullie enthousiasme om het dorpshuis op deze manier draaiende te houden.

 

Bestuur:

David de Vries - Klaas Durk de Vries - Arina Hannema - Jolanda Kalma - Yme Braaksma